Omslag ontwerp

Voor het proefschrift van Carola de Groot, getiteld Intentions to move, residential preferences and mobility behaviour: a longitudinal perspective en Patricia Beemster getitled Defining the position of cryoablation in the therapeutic armamentarium of small renal masses heeft dazelle de omslag mogen verzorgen. Hoe verschillend ook het onderwerp, de benadering tot het komen van een ‘goed’ ontwerp is dezelfde, namelijk kan de promovendus aan de hand van het omslag, het onderzoek uiteenzetten?


Adres Ir. Jakoba Mulderplein 8 - 1018 MZ Amsterdam – E-mail info@dazelle.nlTelefoon 020 6949486
Werkzaamheden: Cover design.
© dazelle 2004 – 2017